Kezdőlap   |   A képanyag   |   A szerzőről   |   Támogatók   |   Kapcsolat   |   Keresés
A szerz?r?l

Dr. Román András 1929. szeptember 15-én született, Budapesten. 1951-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki karán.
Kivitelezõi tapasztalatok szerzése után 1961-tõl folyamatosan a mûemlékvédelemben dolgozott (BMF, OMF, ÉM, OMF, OMvH). Építészként, mûemlékvédelmi szakemberként és urbanistaként meghatározó szerepe volt e szakterületek közötti együttmuködés elméleti alapjainak kimunkálásában és a gyakorlati megvalósítás elõsegítésében.

Évtizedeken keresztül kiemelkedõ szerepet játszott a magyar mûemlékvédelem kiváló nemzetközi kapcsolataiban, nagy figyelmet szentelve a fiatal szakemberek bevonására.
Az ICOMOS egyik alapító tagja, több cikluson keresztül vezetõségi tagja (1978-1987), majd alelnöke (1991-96); munkája elismeréseként a szervezet örökös tiszteletbeli taggá választotta (1999). Nevéhez fûzõdik az ICOMOS egri székhelyû Történeti Városok és Falvak Nemzetközi Bizottságának létrehozása (1983), amelynek alapító elnökeként (1983-1992) irányította az 1987-ben, Washingtonban elfogadott "Történeti városok rehabilitációjának nemzetközi kartája" c. meghatározó jelentõségu nemzetközi dokumentum elkészítését.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságnak hosszú idõn keresztül elnöke (majd késõbb Möller István díjjal elismert, tiszteletbeli tagja), az utóbbi években pedig program-igazgatójaként sikeres hazai és nemzetközi rendezvények, rendezvénysorozatok kezdeményezõje és szervezõjeként is szolgálta a mûemlékvédelem legtágabb értelemben vett ügyét.
Számos más nemzetközi (ECOVAST, ICOMOS CIAV) és hazai (MUT, NKA) szakmai szervezet munkájában és vezetésében is aktív szerepet vállalt.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az elsõ magyar helyszínek kiválasztásában és a Világörökségi Listára való felkerülésében. A Hollókõ, Ófalu megmentésének és restaurálásának és megõrzésének évtizedeken keresztül a motorja volt, éppúgy, mint a Torockó és Énlaka erdélyi falvak építészeti örökségének megmentését és megorzését támogató, Budapest, Belváros-Lipótváros Önkormányzata által életre hívott program kezdeményezésének és megvalósításának. Számos további mûemléki együttes, egyedi mûemlék - például a mádi barokk zsinagóga épületének - megmentése sem valósult volna meg áldozatos munkája nélkül.

Muemlékvédõk nemzedékeit tanította-nevelte egész munkásságával, címzetes egyetemi tanárként pedig a Budapesti Mûszaki Egyetemen (az utóbbi években Kolozsvárott is), a mûemlékvédelmi szakmérnöki képzés keretében. Számos nagysikerü elõadást tartott itthon és külföldön; közérthetõ, világos szakmai-, és frappáns publicisztikai írásaival - például a legutóbb megjelent "487 bekezdés és 617 kép a mûemlékvédelemrõl" címû könyvével - ugyancsak a mûemlékvédelem ügyét szolgálta.

Az ICOMOS Híradó különszámmal fog megemlékezni Dr. Román Andrásról.
Kérjük, hogy aki Andrásról bármilyen cikkel, dokumentummal, fotóval, vagy visszaemlékezéssel hozzá tud járulni a különszámhoz, jelezze a szerkesztõségben.

Köszönjük.

  Kezdőlap   |   A képanyag   |   A szerzőről   |   Támogatók   |   Kapcsolat   |   Keresés
2007. © ICOMOS MNBE
Minden jog fenntartava!
ICOMOS MNBE  www.icomos.hu
Elnök: Dr. Nagy Gergely
Szerkesztőség: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1.
E-mail: secretariat@icomos.hu
Design, program: [ PARAM ]